Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εάν σε έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου Compact έχουν τοποθετηθεί μία βοηθητική επαφή OF και μία επαφή σφάλματος SD/SDE, στην περίπτωση εμφάνισης σφάλματος στην εγκατάσταση, ποια από τις δύο επαφές θα ενεργοποιηθεί πρώτη?

Θεωρητικά η επαφή σφάλματος SD/SDE είναι αυτή που ενεργοποιείται πρώτη σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος στην εγκατάσταση και στην συνέχεια ενεργοποιείται και η βοηθητική επαφή OF. Ωστόσο επειδή η διαφορά στην χρονική απόκριση των δύο τύπων επαφών αντιστοιχεί μόλις σε μερικά ms και λόγω της ανοχής που υπάρχει, πρακτικά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;