Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Στην οθόνη ενός οργάνου αυτόματης αντιστάθμισης σειράς NR6/NR12 φαίνεται ότι η τιμή του συντελεστή ισχύος είναι cosφ=0,98. Παρόλα αυτά, κατά την ανάλυση του λογαριασμού της ΔΕΗ, η τιμή του συντελεστή ισχύος που έχει μετρηθεί είναι cosφ=0,95. Που οφείλεται αυτή η διαφορά στην τιμή της μέτρησης του συντελεστή ισχύος?

Η τιμή του συντελεστή ισχύος που μετριέται από το όργανο αυτόματης αντιστάθμισης είναι από το δευτερεύον του μετασχηματιστή ενώ η τιμή του cosφ που φαίνεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ βασίζεται στη μέτρηση που πραγματοποιείται στο πρωτεύον του μετασχηματιστή.Αυτή η διαφορά λοιπόν στη μέτρηση έγκειται στην άεργο ισχύ του μετασχηματιστή διανομής.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;