Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε να συνδέσουμε είτε σε σειρά, είτε παράλληλα, ένα τροφοδοτικό της σειράς Universal (ABL8RPS) και ένα της σειράς Optimum (ABL8REM) ?

Όχι . Εάν επιθυμούμε να συνδέσουμε δύο τροφοδοτικά είτε σε σειρά είτε παράλληλα ώστε να αυξηθεί η τάση ή το ρεύμα αντίστοιχα τότε αυτά θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς (για παράδειγμα της σειράς Universal ABL8RPS).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;