Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εάν σε μία εγκατάσταση υπάρχει τοποθετημένο ένα 3Φ ρελέ διαρροής με αυτόματη επαναφορά τύπου REDs και αφού παρουσιαστεί σφάλμα στην εγκατάσταση και το ρελέ ξεκινήσει τις προσπάθειες επαναφοράς διακόψουμε την τροφοδοσία του, τότε όταν το επανατροφοδοτήσουμε θα συνεχίσει τον κύκλο προσπαθειών επαναφοράς από το σημείο που είχε σταματήσει ή θα ξεκινήσει από την αρχή?

Το 3Φ REDs, σε αντίθεση με το 1Φ, διαθέτει μνήμη, πράγμα που σημαίνει ότι αν του διακόψουμε την τροφοδοσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του κύκλου προσπαθειών επαναφοράς, τότε όταν επανατροφοδοτηθεί θα συνεχίσει τον κύκλο προσπαθειών από το σημείο το οποίο είχε σταματήσει.Στην περίπτωση του 1Φ REDs με την επανατροφοδότηση της συσκευής ο κύκλος προσπαθειών επαναφοράς ξεκινάει από την αρχή.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;