Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ένα 4P ρελέ διαρροής RCCB της σειράς Multi 9 να εγκατασταθεί σε μονοφασικό δίκτυο; Αν ναι, ποια είναι η συνδεσμολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί;

Η απάντηση είναι ότι ναι μπορεί ένα 4P ρελέ διαρροής να χρησιμοποιηθεί σε μονοφασικό δίκτυο. Το μόνο που απαιτείται είναι να συνδεθεί ο ουδέτερος στον ακροδέκτη με την σήμανση ουδετέρου και η φάση στον πρώτο πόλο (Νο1 Πόλος). Με αυτόν τον τρόπο το TEST όπως και το ρελέ θα δουλέψουν κανονικά.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;