Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά για ανταλλακτικό λαμπάκι φωτιστικού νυκτός της σειράς διακοπτικού SEDNA?.

Η βάση στο οποίο βιδώνεται είναι τύπου Ε10 ενώ η κατανάλωσή του είναι 0,65mA, 3W.Τάση τροφοδοσίας 230V AC.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;