Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί η ανταλλακτική λυχνία LED με κωδικό MGU0.823.AM που είναι 12V, να τοποθετηθεί σε μπουτόν που διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία προσανατολισμού (π.χ. κωδικός MGU3.106.XXN)?

Ναι, είναι δυνατή η αντικατάσταση της λυχνίας προσανατολισμού 220V από την λυχνία νέον MGU0.823.AM που είναι 12V. Προσοχή όμως καθώς μετά την αντικατάσταση το μπουτόν θα πρέπει να συνδεθεί στα 12V και όχι στα 220V.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;