Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιοι μικροαυτόματοι διακόπτες της σειράς Acti 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές DC;

Οι ακόλουθες σειρές μικροαυτόματων διακοπτών Acti 9 είναι κατάλληλες για χρήση σε εφαρμογές DC.

- C60H-DC

- iC60

- NG125

- C120
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;