{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Υπάρχει οπτική ένδειξη της κατάστασης των εκκινητών απευθείας εκκίνησης TeSys U;

Εκτός από την θέση του περιστροφικού χειριστηρίου, υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της βάσης παραθυράκι με τις ακόλουθες ενδείξεις βάσει της κατάστασης.

0: κατάσταση OFF
1: κατάσταση ON
Ι>>: αφόπλιση λόγω βραχυκυκλώματος
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys U
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
TeSys U