Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχει επάνω στην βάση ισχύος TeSys U κάποια μηχανική ένδειξη που να δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη όπως έχουν τα ρελέ ισχύος?

Οι μόνες ενδείξεις που υπάρχουν στην βάση ισχύος TeSys U είναι ”0” , “Ι>>” και “1” στην επάνω δεξιά γωνία του προϊόντος, όπου απεικονίζεται η κατάσταση των πόλων της συσκευής. Το ενδεικτικό αυτό είναι μηχανικά συνδεδεμένο με τους πόλους. Όταν έχουμε την ένδειξη “1” σημαίνει ότι οι πόλοι είναι κλειστοί και το πηνίο είναι οπλισμένο. Στις καταστάσεις ”0” ή “Ι>>” το πηνίο δεν είναι ενεργοποιημένο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;