Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Οπτική σηματοδότηση αφόπλισηw από σφάλμα (Visi-Trip) των μικροαυτόματων διακοπτών Acti 9 iC60 και των διακοπτών διαρροής Acti 9 iID;

Η σειρά μικροαυτόματων διακοπτών Acti 9 iC60 (συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου Vigi iC60) και διακοπτών διαρροής Acti 9 iID διαθέτει ενδεικτικό σφάλματος (Visi-Trip) στην πρόσοψη της συσκευής.

Το ενδεικτικό αυτό σφάλματος είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο σε ένα σύστημα καθώς μπορεί κάποιος με μία ματιά να αναγνωρίσει σε ποια αναχώρηση έχει δημιουργηθεί σφάλμα.

Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσδίδει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου σε μία εγκατάσταση με δεκάδες μικροαυτομάτους και διακόπτες διαρροής.

Χωρίς την ένδειξη είναι δύσκολο να γίνει ο προσδιορισμός για το που υπάρχει σφάλμα.
 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;