Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχει τύπος φωτοκύτταρου που να λειτουργεί στους -40°C ?

Στην προσφορά της Schneider Electric δεν προτείνεται κωδικός αισθητηρίου που να λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να λειτουργήσει ένα αισθητήριο είναι στους -30οC για κάποιες σειρές όπως η σειρά XUM. Η πλειοψηφία τέτοιων αισθητηρίων ανίχνευσης λειτουργεί στους -20ºC/-25ºC.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;