Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως κάνουμε εγκατάσταση του οδηγού USB του λογισμικού Ζelio Soft2, και πως εγκαθιστάμε το καλώδιο USB SR2USB01?

Ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης που περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω συνημμένα,ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;