{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως κάνουμε εγκατάσταση του οδηγού USB του λογισμικού Ζelio Soft2, και πως εγκαθιστάμε το καλώδιο USB SR2USB01?

Ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης που περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω συνημμένα,ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

Συνημμένα

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
SR2USB01
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
SR2USB01