Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Parameters in order to control the speed ATV312 from embedded Jog Dial

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι δυνατή προγραμματίζοντας τις παραμέτρους του μενού CTL (Command) ως ακολούθως:

CTL -> LAC -> L3 κρατώντας πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το Enter
CTL -> CHCF -> SEP
CTL -> CD1 -> TER
CTL -> FR1 -> A1U1
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;