Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Parameters of ATV312 for PID with analog pressure switch

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι δυνατή προγραμματίζοντας τις παρακάτω παραμέτρους ως ακολούθως:

CTL -> FR1 -> AI2 (για αισθητήριο 0-10 V)
ή
CTL -> FR1 -> AI3 (για αισθητήριο 4-20 mA )

FUN -> PI -> PII -> YES
FUN -> rPI -> θέτοντας ποσοστό από 0-100% που αντιστοιχεί στην τιμή της παραμέτρου που ορίζει ο αισθητήρας (πιεζοστάτης, θερμομέτρου κτλ).

Π.χ. Για πιεζοστάτη με εύρος 10 bar ποσοστό της τάξεως του 50% θα αντιστοιχούσε σε πίεση 5 bar την οποία θα προσπαθούσε να διατηρήσει σταθερή ο ρυθμιστής στροφών.

Η σύνδεση του αισθητηρίου 0-10 V γίνεται στην είσοδο AI2 ενώ για αισθητήριο 4-20mA στην είσοδο AI3.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;