Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Auxiliary Contacts for GV3ME80

Παρακάτω φαίνονται οι εμπορικοί κωδικοί για τις βοηθητικές επαφές του αυτόματου διακόπτη προστασίας κινητήρων GV3ME80:

N/C + N/O -> GV3A01
N/O + N/O -> GV3A02
N/C + N/O + N/O -> GV3A03
N/O + N/O + N/O -> GV3A05
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;