{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Μέγιστος αριθμός επεκτάσεων των λογικών ελεγκτών (PLC) της κατηγορίας Zelio SR3.

Οι λογικοί ελεγκτές (PLC) της κατηγορίας Zelio SR3 μπορούν να δεχτούν αποκλειστικά μία μονάδα επέκτασης (SR3 XT….).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Logic