Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μέγιστος αριθμός επεκτάσεων των λογικών ελεγκτών (PLC) της κατηγορίας Zelio SR3.

Οι λογικοί ελεγκτές (PLC) της κατηγορίας Zelio SR3 μπορούν να δεχτούν αποκλειστικά μία μονάδα επέκτασης (SR3 XT….).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;