Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Compatibility Zelio Soft 4.5 with Windows 7 64-bit & Windows 8.1 64-bit

Το πρόγραμμα Zelio Soft 4.5 είναι συμβατό και μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα από Windows XP μέχρι και Windows 8.1.
Για την επικοινωνία του PLC με το PC σας για λειτουργικά συστήματα Windows 7 64-bit και Windows 8.1 64-bit απαιτείται η εγκατάσταση των drivers που μπορείτε να βρείτε στα αρχεία http://www.schneider-electric.com/download/WW/EN/file/26049624-Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0.zip/?fileName=Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0.zip&reference=Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0&docType=Software---Released
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;