Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Compatibility Dimmer with Led Lamps

Οι λαμπτήρες LED αποτελούν ειδική κατηγορία φορτίων ως εκ τούτου για τον έλεγχο της συμβατότητας συγκεκριμένων ρυθμιστών φωτισμού (dimmer) με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED της αγοράς μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.dimmer-test.com/index.php?id=14
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;