Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Data logging for Power Analyzers

Η συσκευή η οποία παρέχει την δυνατότητα καταγραφής του συνόλου των μετρήσεων που επιτελεί ένας αναλυτής ή μετρητής ενέργειας (που διαθέτει διεπαφή RS485) έχει τον εμπορικό κωδικό EGX300.

Το EGX300 δίνει την δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων έως και 32 μετρητών ενέργειας (για απευθείας σύνδεση), διαθέτει ενσωματωμένο web server καταγραφής (χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη), ενώ δίνει επίσης την δυνατότητα αναπαραγωγής γραφικών παραστάσεων.

Μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα έως και 152 ημέρες χωρίς την διασύνδεση της συσκευής στο διαδικτύο, ενώ οι μετρήσεις κάθε μετρητή ενέργειας συνδεδεμένου στο EGX300 μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο της μορφής CSV.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;