Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τύποι κινητήρων για μονοφασικούς ρυθμιστές στροφών Altivar.

Οι ρυθμιστές στροφών με μονοφασική τάση τροφοδοσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των στροφών τριφασικών κινητήρων με 220V τάση λειτουργίας τυλιγμάτων σε (Y) αστέρα ή σε (Δ) τρίγωνο (ένδειξη πινακίδας 220V Δ ή 220V Υ).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;