Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Replacement VarplusCan & Contactors for switching 3-phase capacitor banks

Οι πυκνωτές με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας τους αποκτούν διαφορετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους καινούριους. Για τον λόγο αυτό, σε πιθανή αντικατάσταση κάποιων πυκνωτών σε ένα σύστημα αντιστάθμισης είναι αναγκαία η αντικατάσταση των αντίστοιχων ρελέ πυκνωτών για την εύρυθμη λειτουργία των νέων πυκνωτών. Επίσης, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται νέοι και παλιοί πυκνωτές στο ίδιο βήμα του συστήματος αντιστάθμισης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;