Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

FAQ | Difference between output PNP & NPN

Οι αισθητήρες PNP και NPN είναι αισθητήρες 3 καλωδίων.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών αφορά στον τύπο του τρανζίστορ που χρησιμοποιείται σε κάθε αισθητήρα. Οι αισθητήρες PNP διαθέτουν δύο καλώδια τροφοδοσίας, εκ των οποίων το ένα συνδέεται στον θετικό πόλο και το άλλο στον αρνητικό πόλο. Το τρίτο καλώδιο συνδέεται στο φορτίο, ενώ το δεύτερο καλώδιο από το φορτίο συνδέεται στον αρνητικό πόλο τροφοδοσίας.

Οι αισθητήρες NPN διαθέτουν δυο καλώδια τροφοδοσίας, εκ των οποίων το ένα συνδέεται στον θετικό πόλο και το άλλο στον αρνητικό πόλο. Το τρίτο καλώδιο συνδέεται στο φορτίο, ενώ το δεύτερο καλώδιο από το φορτίο συνδέεται στον θετικό πόλο τροφοδοσίας.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;