Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορεί να γίνει η επιλογή μετρητών ενέργειας για την καταγραφή των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών;

Για την καταγραφή και ανάκτηση των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών από μετρητές ενέργειας μπορούν να εξεταστούν οι ακόλουθες λύσεις.

1. Επιλογή μετρητή ενέργειας με δυνατότητα καταγραφής δεδομένων (Data recording) και με έξοδο Modbus (ενδειτκικό παράδειγμα o μετρητής ενέργειας METSEPM3255).  

Σημειώνεται ότι η εμφάνιση των καταγραφών στην οθόνη των εν λόγω μετρητών δεν είναι εφικτή ενώ δεν διατίθεται δωρεάν λογισμικό για την αμεσότερη ανάκτησή τους. Η ανάκτηση της πληροφορίας είναι δυνατή μέσω δικτύου Modbus, από κάποιον Modbus Reader με τις κατάλληλες λειτουργίες. Περισσότερες πληροφορίες για τα δίκτυα Modbus μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. 
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf.


2. Επιλογή ενός ή περισσότερων μετρητών ενέργειας με έξοδο Modbus, Ethernet ή παλμού και σύνδεσή τους με καταγραφείς ενεργειακών δεδομένων (ενδειτκικό παράδειγμα η σύνδεση μετρητών A9MEM3150 σε καταγραφέα EBX510).

Ο καταγραφέας ενεργειακών δεδομένων αποθηκεύει τα επιθυμητά μετρούμενα μεγέθη από τους συνδεδεμένους μετρητές ενέργειας. Η ανάκτηση των πληροφορίών μπορεί να γίνει από τις ενσωματωμένες ιστοσελίδες του καταγραφέα,​ μέσω δικτύου Ethernet και με την χρήση κοινού browser από Η/Υ. Στον ακόυθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το demo του καταγραφέα ενεργειακών δεδομένων με εμπορικό κωδικό EBX510 (Com'X510).
http://www.powerlogicdemos.com/comx-510/
Username: demo
Password: Com'X510


3. Επιλογή μετρητή ενέργειας με ενσωματωμένες ιστοσελίδες και έξοδο Ethernet (ενδειτκικό παράδειγμα η σειρά μετρητών ενέργειας PM8000).

Οι εν λόγω μετρητές ενέργειας αποθηκεύουν τα επιθυμητά μετρούμενα μεγέθη ενώ η ανάκτηση των πληροφορίών μπορεί να γίνει τις ενσωματωμένες ιστοσελίδες του μετρητή μέσω δικτύου Ethernet και με την χρήση κοινού browser από Η/Υ.
 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;