Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Προκαθορισμένες ταχύτητες στο Altivar 212 (Preset speeds)

Το Altivar 212 (ATV212) έχει 4 ψηφιακές εισόδους: F, R, RES και VIA η οποία μπορεί να οριστεί και ως αναλογική είσοδος. Με καταλληλο ορισμό παραμέτρων μπορούμε να ορίσουμε έως και 7 προκαθορισμένες ταχύτητες ανάλογα με την εφαρμογή που διαθέτουμε.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα ορίσουμε την ταχύτητα απομακρυσμένα με ποτενσιόμετρο καθώς και 3 προκαθορισμένες ταχύτητες. Αρχικά θα χρειαστεί να συνδέσουμε με διακόπτες (μία ανοιχτή επαφή) τις ψηφιακές εισόδους F, R και RES με το P24 του ATV212 για να μπορούμε να τις μεταβάλουμε, ενώ στην είσοδο VIA θα συνδέσουμε το ποτενσιόμετρο. Απο το μενού «ΙΟ» του ATV212 βρίσκουμε τις μεταβλητές F111, F112, F113, F109 και τις ορίζουμε ώς εξής:
F109 -> 0 (εντολή αναλογικής εισόδου για την VIA)
F111 -> 2 (εντολή εκκίνησης εμπρός «FORWARD» για την ψηφιακή είσοδο F)
F112 -> 6 (1η εντολή για preset speed «PS1» για την ψηφιακή είσοδο R)
F113 -> 7 (2η εντολή για preset speed «PS2» για την ψηφιακή είσοδο RES)
Προσέχουμε επίσης η μεταβλητή FMOd να έχει την τιμή «1» που σημαίνει οτι δέχεται τιμές απο ποτενσιόμετρο στην έισοδο VIA. Στην συνέχεια ορίζουμε τις ταχύτητες σε Hz μέσω των μεταβλητών Sr1, Sr2 και Sr3 για την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη preset speed.
Αν θεωρήσουμε οτι θέλουμε τις ταχύτητες Sr1=10 Hz, Sr2=40 Hz και Sr3=25 Hz, στον παρακάτω λογικό πίνακα φαίνεται ποιά ταχύτητα θα έχει το μοτέρ ανάλογα με το ποιές ψηφιακές είσοδοι έχουν ενεργοποιηθεί:
 
RES R Ταχύτητα
0 0 Ο ορισμός γίνεται απο το ποτενσιόμετρο
0 1 10 Hz
1 0 40 Hz
1 1 25 Hz
 
 
Σε κάθε περίπτωση για να ξεκινήσει το μοτέρ θα πρέπει η επαφή (διακόπτης) που συνδέει το «P24» με την είσοδο «F» να είναι κλειστή. Σε περίπτωση που θέλουμε να ορίζουμε την ταχύτητα απο το ποτενσιόμετρο θα πρέπει η «F» να είναι κλειστή (1) και οι «R», «RES» να είναι ανοιχτές (0). Σε περίπτωση που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την ταχύτητα 40 Hz θα πρέπει η «F» να είναι κλειστή (1) η «R» να είναι ανοιχτή (0) και η «RES» να είναι κλειστή (1) κλπ.
Εάν δεν θέλουμε να έχουμε ποτενσιόμετρο η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια, απλώς στην πρώτη περίπτωση η ταχύτητα θα είναι η χαμηλότερη που μπορεί να πάρει το μοτέρ και την οποία μπορούμε να αλλάξουμε μέσω της μεταβλητής «LL».
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;