Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Προκαθορισμένες ταχύτητες στο Altivar 312 (Preset speeds)

Στο Altivar 312 (ATV312) μπορούμε να ορίσουμε έως και 16 προκαθορισμένες ταχύτητες μέσω των ψηφιακών εισόδων του. Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα ορίσουμε την ταχύτητα απομακρυσμένα με ποτενσιόμετρο καθώς και 3 προκαθορισμένες ταχύτητες (σύνολο 4 ταχύτητες).
Αρχικά θα χρειαστεί να συνδέσουμε με διακόπτες (μία ανοιχτή επαφή) τις ψηφιακές εισόδους LI1, LI3 και LI4 με την κλέμμα 24V του ATV312 για να μπορούμε να τις μεταβάλουμε, ενώ στην είσοδο AI1 θα συνδέσουμε το ποτενσιόμετρο. Θα πρέπει να σημειώσουμε οτι ο έλεγχος του ATV312 θα γίνεται απομακρυσμένα (remote operation), πράγμα που σημαίνει οτι πρέπει να δώσουμε την εντολή AI1 στην μεταβλητή Fr1 (μενού «CtL»). Στην συνέχεια, απο το μενού «FUn» ορίζουμε τις παρακάτω μεταβλητές:
PS2 -> LI3 (1η εντολή για preset speed στην ψηφιακή είσοδο LI3)
PS4 -> LI4 (2η εντολή για preset speed στην ψηφιακή είσοδο LI4)
Τώρα μπορούμε να ορίσουμε τις ταχύτητες σε Hz μέσω των μεταβλητών SP2, SP3 και SP4.
Αν θεωρήσουμε οτι θέλουμε τις ταχύτητες SP2=20 Hz, SP3=50 Hz και SP4=25 Hz, στον παρακάτω λογικό πίνακα φαίνεται ποιά ταχύτητα θα έχει το μοτέρ ανάλογα με το ποιές ψηφιακές είσοδοι έχουν ενεργοποιηθεί:
 
LI4 LI3 Ταχύτητα
0 0 Ο ορισμός γίνεται απο το ποτενσιόμετρο
0 1 20 Hz
1 0 50 Hz
1 1 25 Hz
 
 
Σε κάθε περίπτωση για να ξεκινήσει το μοτέρ θα πρέπει η επαφή (διακόπτης) που συνδέει την κλέμμα 24V με την είσοδο LI1 να είναι κλειστή. Σε περίπτωση που θέλουμε να ορίσουμε την ταχύτητα απο το ποτενσιόμετρο θα πρέπει η LI1 να είναι κλειστή (1) και οι LI3, LI4 να είναι ανοιχτές (0). Σε περίπτωση που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την ταχύτητα 50 Hz θα πρέπει η LI1 να είναι κλειστή (1) η LI3 να είναι ανοιχτή (0) και η LI4 να είναι κλειστή (1) κλπ.
Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ποτενσιόμετρο αλλα μόνο προκαθορισμένες ταχύτητες, η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια. Η μόνη διαφορά είναι οτι στην πρώτη περίπτωση η ταχύτητα θα είναι ίση με την χαμηλότερη ταχύτητα που μπορεί να πάρει το μοτέρ και την οποία μπορούμε να αλλάξουμε μέσω της μεταβλητής LSP (μενού «SEt»).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;