Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιό είναι το καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ ενός M2xx PLC (M221, M241, M251) και μίας οθόνης HMI XBTN410, XBTN401, XBTR410 and XBTR411?

Οι λογικοί ελεγκτές  M221, M241 or M251 διαθέτουν έναν  RJ45 θυληκό κονέκτορα ενώ οι οθόνες  XBTN410, XBTN401, XBTR410 and XBTR411 HMI διαθέτουν έναν SUB-D25 θυληκό κονέκτορα.
Συνεπώς η επικοινωνία μεταξύ οθόνης και PLC μπορεί να γίνει με την χρήση του καλωδίου XBTZ938 το οποίο διαθέτει έναν αρσενικό SUB-D25 και έναν αρσενικό RJ45 κονέκτορα, με μήκος 2,5 μέτρα. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;