Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε τι δίκτυα επικοινωνίας μπορούν να συνδεθούν οι εκκινητές κινητήρων Tesys U;

Με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, οι εκκινητές κινητήρων Tesys U μπορούν να συνδεθούν σε ένα από τα ακόλουθα δίκτυα.

- Modbus
- Ethernet
- CANopen
- DeviceNet
- Advantys stb
- Profibus DP
- Beckhoff
- AS-interface
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;