Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο εμπορικός κωδικός του ρελέ ισχύος που περιλαμβάνεται στους εκκινητές κινητήρων κλειστού τύπου LE1ME35;

O εμπορικός κωδικός του ρελέ ισχύος που περιλαμβάνεται στους εκκινητές κινητήρων κλειστού τύπου LE1ME35 είναι ο ακόλουθος:

LC1K●●A80

Στον παραπάνω κωδικό αντικαταστήστε τις ●● με τα γράμματα που χαρακτηρίζουν την τάση του πηνίου.

AC τάση (V)  24  220  230  240  380   400  415  440
γράμμα         B7  Μ7   P7    U7   Q7   V7    N7   R7
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;