Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν τα θερμικά προστασίας LRD με τεχνολογία EverLink να τοποθετηθούν ανεξάρτητα;

Τα θερμικά προστασίας LRD με τεχνολογία EverLink μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα σε ράγα ή πλάτη πίνακα, ωστόσω απαιτήται η χρήση των ακροδεκτών με εμπορικό κωδικό LAD96560. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;