Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν τα θερμικά προστασίας LR9F να στηριχθούν κάτω από τα αντίστοιχα ρελέ ισχύος LC1F;

Τα θερμικά προστασίας LR9F μπορούν να στηριχθούν κάτω από τα αντίστοιχα ρελέ ισχύος LC1F με την χρήση της αντίστοιχης βάση στήριξης:

LA7F901 (για χρήση με θερμικά LR9F53)
LA7F902 (για χρήση με θερμικά LR9F73)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;