Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορώ να προμηθευτώ το υλικό με κωδικό XCSZR7902;

Ο κωδικός XCSZR7902 αφορά τον ανιχνευτή των μαγνητικών επαφών με εμπορικό κωδικό XCSDMR7902 και δεν διατίθεται εμπορικά ως ανταλλακτικό. 

Ειδικότερα, οι μαγνητικές επαφές XCSDMR7902 αποτελούνται από τον ανιχνευτή XCSZR7902 και τον μαγνήτη XCSZR1. 

Εμπορικά διαθέσιμα υλικά είναι μόνο τα XCSDMR7902 και XCSZR1. 


 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;