Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Από ποιά σειρά ρυθμιστών στροφών έχει αντικατασταθεί η σειρά Altivar 11 (ATV11);

Η σειρά ρυθμιστών στροφών  Altivar 11 (ATV11) αντικαταστάθηκε από την σειρά Altivar 12 (ATV12) σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;