Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντιμετώπιση προβλημάτων | Phaseo τροφοδοτικά ABL7 | Το λαμπάκι εξόδου του τροφοδοτικού αναβοσβήνει αντί να είναι μόνιμα αναμμένο

Το λαμπάκι εξόδου ενός τροφοδοτικού της σειράς ABL7 αναβοσβήνει, αντί να είναι μόνιμα αναμμένο, σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;