Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επιλογή υλικού | ClimaSys CC | Θερμοστάτες | Επιλογή θερμοστάτη για θέρμανση ή εξαερισμό ερμαρίου

Σε περίπτωση θέρμανσης επιλέγεται θερμοστάτης με NC επαφή εξόδου ενώ σε περίπτωση εξαερισμού επιλέγεται θερμοστάτης με NO επαφή εξόδου. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;