Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αντιστοιχία υλικού | Magelis XBTGT | Αντικατάσταση οθόνης XBTGT5330

Η κατηργημένη οθόνη αφής XBTGT5330 μπορεί να αντικατασταθεί από την νέα οθόνη HMIGTO5310.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;