Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

P.L.C. Modicon M171, M172 | Αδυναμία προσομοίωσης με το λογισμικό SoMachine HVAC (Error loading TGSX target definition file)

Για την επίλυση του προβλήματος προσομοίωσης στο λογισμικό SoMachine HVAC (Error loading TGSX target definition file) μπορείτε να εγκαταστείσετε στον Η/Υ σας το συνημμένο αρχείο ως ακολούθως. 

1. Κλείστε το SoMachine HVAC
2. Τρέξτε το συνημμένο batch file ως administartor
3. Ανοίξτε το SoMachine HVAC και τρέξτε την προσομοίωση.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;