{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Αντικατάσταση φωτοκυττάρου XULM06031 | OsiSense XU

Το κατηργημένο φωτοκύτταρο XULM06031 μπορεί να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο συνδυασμό υλικών.

XUK1ARCNL2 (φωτοκύτταρο ανάκλασης) + XUZASK003 (βάση στήριξης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

http://www.tesensors.com/global/en/product/photoelectric/xu/?cat_id=BU_AUT_511_L3&conf=sensors&el_typ=product&prd_id=XUK1ARCNL2&scp_id=Z000

http://www.tesensors.com/global/en/product/photoelectric/xu/?cat_id=BU_AUT_511_L3&conf=sensors&el_typ=product&prd_id=XUZASK003&scp_id=Z000

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Osiris
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Osiris