Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Φωτοκύτταρα OsiSense XU | Αντικατάσταση φωτοκυττάρου XULM06031

Το κατηργημένο φωτοκύτταρο XULM06031 μπορεί να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο συνδυασμό υλικών. 

XUK1ARCNL2 (φωτοκύτταρο ανάκλασης) + XUZASK003 (βάση στήριξης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

http://www.tesensors.com/global/en/product/photoelectric/xu/?cat_id=BU_AUT_511_L3&conf=sensors&el_typ=product&prd_id=XUK1ARCNL2&scp_id=Z000

http://www.tesensors.com/global/en/product/photoelectric/xu/?cat_id=BU_AUT_511_L3&conf=sensors&el_typ=product&prd_id=XUZASK003&scp_id=Z000

 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;