{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ανιχνευτές κίνησης ARGUS | Πόσες συσκευές CCT56P008 μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλα.

Μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι 3 συσκευές CCT56P008  παράλληλα με το ίδιο φορτίο. Φυσικά το φορτίο πρέπει να είναι κάτω από το μέγιστο φορτίο ενός CCT56P0008.

Δεν προτείνεται να συνδεθούν περισσότερες από 3 συσκευές και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση μεταξύ τους καθώς από λειτουργικής άποψης μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές μεταξύ τους. Φανταστείτε ότι το πρώτο PIR έχει ενεργοποιήσει τη λάμπα. Στη συνέχεια, το άτομο εισέρχεται στην περιοχή ανίχνευσης της δεύτερης συσκευής (και αφήνει την περιοχή ανίχνευσης της πρώτης συσκευής). Το δεύτερο PIR δεν θα αλλάξει το φως, καθώς η φωτεινότητα είναι πάνω από το όριο. Λίγο αργότερα ο χρόνος κλιμακοστασίου του πρώτου PIR έχει λήξει και το φως απενεργοποιείται (ακόμα και αν το άτομο εντοπίζεται ακόμα από το δεύτερο PIR). Λίγο μετά την απενεργοποίηση του δεύτερου PIR θα μετρηθεί η φωτεινότητα κάτω από το όριο και θα ανάψει το φως. Οπότε για ένα χρονικό διάστημα ο χρήστης θα βρεθεί χωρίς φως.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα