{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ομαλοί εκκινητές Altistart 22 | Μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικό by-pass στη σειρά ATS22;

Στο ATS22, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικό ρελέ παράκαμψης κατά τη λειτουργία. Γιατί το ATS22 έχει μια λειτουργία συγχρονισμού μεταξύ των θυρίστορ και της ενσωματωμένης παράκαμψης.Αν εγκατασταθεί πρόσθετο bypass ο έλεγχος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά.

Υπάρχει πιθανότητα εξωτερικής παράκαμψης για περίπτωση αστοχίας του ATS, δεν υπάρχει πρόβλημα για την ύπαρξη τάσης στην έξοδο όταν ο διακόπτης εκκίνησης είναι σβηστός. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το εξωτερικό ρελέ παράκαμψης δεν θα ενεργοποιηθεί, όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκκινητής.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 22
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 22