Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ομαλοί εκκινητές Altistart 22 | Μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικό by-pass στη σειρά ATS22;

Στο ATS22, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικό ρελέ παράκαμψης κατά τη λειτουργία. Γιατί το ATS22 έχει μια λειτουργία συγχρονισμού μεταξύ των θυρίστορ και της ενσωματωμένης παράκαμψης.Αν εγκατασταθεί πρόσθετο bypass ο έλεγχος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά.

Υπάρχει πιθανότητα εξωτερικής παράκαμψης για περίπτωση αστοχίας του ATS, δεν υπάρχει πρόβλημα για την ύπαρξη τάσης στην έξοδο όταν ο διακόπτης εκκίνησης είναι σβηστός. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το εξωτερικό ρελέ παράκαμψης δεν θα ενεργοποιηθεί, όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκκινητής.
 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;