Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επιτηρητές ταχύτητας Zelio Control | Πως ρυθμίζουμε το Range και το Value του επιτηρητή RM35S0MW

Το προϊόν παρακολουθεί μια σειρά από παλμούς που χαρακτηρίζονται από σήμα δύο καταστάσεων.
Η μέτρηση της ταχύτητας επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της περιόδου του σήματος.
Για να καθορίσετε την ταχύτητα είναι απαραίτητο να επιλέξετε Value σε % και Range.

Για παράδειγμα όταν επιλέγετε χρονικό διάστημα 0.5-5 δευτερόλεπτα (το οποίο αντιστοιχεί στη συχνότητα από 0.2 έως 2Hz
ή για ταχύτητα 12 έως 120 rpm), το διάστημα παλμών μπορεί να ποικίλει εντός αυτού του χρονικού εύρους.
Η ταχύτητα εκτιμάται με την καθορισμένη τιμή σε%.

Παράδειγμα 1:
Σε χρονική κλίμακα 0,5-5s και τιμή 15% καθορίζετε 0,75s (1,3Hz ή 78rpm)

Παράδειγμα 2:
Σε χρονική κλίμακα 1-10min και τιμή 30% καθορίζετε 3min (5mHz ή 0.3rpm)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;