Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αυτόματοι Διακόπτες Αντοικτού Τύπου Compact NS 100-630Α (Παλαιότερο προϊόν) | Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε υλικά από τη νέα σειρά διακοπτών NSX για την παλιά σειρά NS και αντίστροφα.

Σε κάποιες περιπτώσεις υλικών υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο ή να επικοινωνήσετε με την τεχνική γραμμή της Schneider Electric.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;