Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο κωδικός των βοηθητικών επαφών θέσης OF των διακοπτών ισχύος ανοικτού τύπου Masterpact NW;

Το μπλοκ 4ων βοηθητικών επαφών θέσης OF των αυτόματων διακοπτών ανοικτού τύπου Masterpact NW έχει εμπορικό κωδικό 47887.

Datasheet: https://www.schneider-electric.com/en/product/47887/4-aux.contacts-for-cb-o-c-position

Για την καλωδίωση των επαφών απαιτείται και η αντίστοιχη κλέμα σύνδεσης ανάλογα με το είδος του διακόπτη ως ακολούθως:

Εμπορικός κωδικός 47074: Κλέμα σύνδεσης για διακόπτη σταθερού τύπου.

Εμπορικός κωδικός 47849: Κλέμα σύνδεσης για διακόπτη συρομένου φορείου.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;