Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ρελέ Αυτοματισμού Μίνι Zelio RXM / RUM / RPM | Ξεχωριστή και μεικτή διάταξη ακροδεκτών σε βάσεις των ρελέ

Οι βάσεις των μίνι ρελέ αυτοματισμού (Zelio relays RXM, RUM, RPM) διατίθενται με ξεχωριστή ή μεικτή διάταξη ακροδεκτών (Βάσεις RXZ, RUZ, RPZ). 

Ξεχωριστή διάταξη: οι ακροδέκτες των εισόδων και εξόδων του ρελέ (κύριες επαφές) βρίσκονται σε ξεχωριστή θέση (επάνω πλευρά βάσης) σε σχέση με τους ακροδέκτες του πηνίου (κάτω πλευρά βάσης).

Μεικτή διάταξη: οι ακροδέκτες των εισόδων και του πηνίου του ρελέ είναι μεικτές (κάτω πλευρά βάσης) ενώ οι ακροδέκτες των εξόδων βρίσκονται στην απέναντι πλευρά (επάνω πλευρά βάσης). 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;