Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Αναστροφή κινητήρα από την οθόνη γραφικών VW3A1111 των ρυθμιστών στροφών Altivar Process ATV630 ή ATV930

Για την αναστροφή της φοράς του κινητήρα από την οθόνη γραφικών των ρυθμιστών στροφών Altivar Process ATV630 ή ATV930, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προγραμματισμού. 

[Complete settings] CSt-  ---> [Motor parameters] MPA-  ---> [Motor control] drC-  --->  [Output Ph Rotation] PHr =[ACB] ACb

 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;