Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιό είναι το καλώδιο προγραμματισμού του PLC TSX17;

Tο καλώδιο προγραμματισμού του PLC TSX17 είναι το TSX17ACCPC, το οποίο ωστόσο δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το pinout του συνημμένου αρχείου. 

Σημειώνεται ότι η θύρα του TSX 17 PLC είναι RS485, συνεπώς θα απαιτηθεί ένας RS232/485 μετατροπέας. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;