Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιό είναι το καλώδιο προγραμματισμού της σειράς PLC Μ221

Το USB σε USB καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας του PLC M221 με PC έχει εμπορικό κωδικό BMXXCAUSBH018.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.us/en/product/BMXXCAUSBH018/
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;