Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του αναλυτή ενέργειας PM1200 (METSEPM1200);

Ο κατηργημένος αναλυτής ενέργειας PM1200 μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναλυτή ενέργειας PM2120 (METSEPM2120).

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την σύγκριση των δύο αναλυτών. 
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;