Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του μετασχηματιστή έντασης METSECT5DA020;

Ο κατηργημένος μετασχηματιστής έντασης METSECT5DA020 μπορεί να αντικατασταθεί από τον μετασχηματιστή METSECT5MA020.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

https://www.schneider-electric.co.uk/en/product/METSECT5MA020/current-transformer-tropicalised-din-mount-200-5-cables-d.-27---bars-10x32-15x25/
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;