Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του διακόπτη ασφαλείας XCKJ5957F01;

Ο κατηργημένος διακόπτης ασφαλείας XCKJ5957F01 μπορεί να αντικατασταθεί από τον διακόπτη XCSE5331. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.gr/el/product/XCSE5331#search

Παρακάτω αναγράφονται τα συμβατά κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εν λόγω διακόπτη ασφαλείας. 
 
Εμπορικός Κωδικός Τεχνικά χαρακτηριστικά 
XCSZ01 https://www.schneider-electric.com/en/product/XCSZ01
XCSZ02 https://www.schneider-electric.com/en/product/XCSZ02
XCSZ03 https://www.schneider-electric.com/en/product/XCSZ03
XCSZ05 https://www.schneider-electric.com/en/product/XCSZ05
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;