Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιά είναι η αντικατάσταση του μετασχηματιστή έντασης με κωδικό 16455;

Ο κατηργημένος μετασχηματιστής έντασης 16455 μπορεί να αντικατασταθεί από τον μετασχηματιστή με εμπορικό κωδικό METSECT5CC015.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.com/en/product/METSECT5CC015/current-transformer-tropicalised-din-mount-150-5-for-cables-d.-21/
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;